Çalışma Alanları

Anabilim Dallarındaki İhtisasları

Çalışmalarım Hakkında

Akademik kariyerime İnönü Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak başladım ve daha sonra doçent unvanını aldım. Genel cerrahi alanında yaptığım çalışmalarla hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınmaya başladım. Bu süreçte, klinik araştırmalar ve iyi klinik uygulamalar konusunda uzmanlaşmak için gerekli sertifikaları aldım.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı alanında doktora derecesi aldıktan sonra, halk sağlığı ve biyoistatistik ve tıp bilişimi alanlarında da uzmanlaşmaya devam ettim. Bu alanlardaki akademik çalışmalarım, bilim dünyasında geniş çapta tanınmamı sağladı ve Web of Science ve Google Scholar gibi platformlarda yüksek atıf sayılarına ulaştım.

Şu anda, akademik kariyerime devam ediyor ve öğrencilere rehberlik ederek gelecek nesillerin yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyorum. Bilimsel araştırmalar ve akademik çalışmalarla geçen kariyerim boyunca, bilimin ve eğitimin gücüne olan inancımı hiç kaybetmedim ve ilerlemeye devam ediyorum.

Genel Cerrahi Uzmanı

GENEL CERRAHİ UZMANLIĞI

İstanbul Üniversitesi

Yayınlar
Bildiriler
Projeler
Yönetilen Tezler
Tümü İçin Tıklayınız

HALK SAĞLIĞI UZMANLIĞI

İnönü Üniversitesi

Yayınlar
Bildiriler
Projeler
Yönetilen Tezler
Tümü İçin Tııklayınız!

BİYOSİTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ

İnönü Üniversitesi

Yayınlar
Bildiriler
Projeler
Yönetilen Tezler
Tümü İçin Tıklayınız!